Bismillah

 

WELCOME TO

 
Muhammad

MADRASA AL-HIDAYA

Allah
 

MUSLIM SCHOOL OF RIGHT GUIDANCE

 

Al-Fatiha

Allah

Prophet Muhammad

Qur'an

Hadith

Home

What's New

Total Site Contents

Al-Fatiha

 

HADITHI ZA MTUME MUHAMMAD
Amani iwe juu yake

Zilizo chaguliwa kutoka katika kitabu cha

IMAM AN-NAWAWI

Kijulikanacho kama

RIYAD AS-SALIHIN

Kimefasiriwa katika Kiswahili na

SHAYKH HARITH SWALEH

Ni muhimu kwa wanafunzi katika
Shule za msingi na sekondari

 

 

YALIYOMO

1. Uislamu na Imani

2. Mtume Muhammad (Amani iwe juu yake)

3. Swalah

4. Zakah Na Sadaka

5. Saumu

6. Hijja

7. Ibadah

8. Dua

9. Wepesi Katika Dini

10. Umuhimu Wa Elimu

11. Unyenyekevu kwa wazazi na jamaa

12. Mwenendo mzuri

13. Tabia Nzuri

14. Tabia Ya Kula Na Kunywa

15. Desturi Ya Kusalimia

16. Rehema Na Upole

17. Umuhinu Wa Kazi

18. Ukarimu

19. Haki za jirani

20. Wake wema

21. Haki za bwana na Bibi

22. Kuwalea Wasichana Na Yatima

23. Kuamrisha mema na kukataza mabaya

24. Haki

25. Undugu wa Kiislamu

26. Kuridhika

27. Fikra Kuhusu Maisha

28. Akhera

 

 


HOME

DOOR